O službě

O co jde?

Hlídač Firem je služba pracující s informacemi o platební kázni firem. Je navržena a provozována tak, aby primárně fungovala jako PREVENCE před vznikem nedobytných pohledávek. Na druhou stranu je ale jasné, že při podnikání čas od času nějaká problematická pohledávka vznikne. I na to je Hlídač Firem připraven. Říkáme tomu řešení REPRESE, tzn. soustavné vyvíjení tlaku na dlužníka s cílem dostat problematickou pohledávku co nejdříve zaplacenu.

Vymezení pojmů:

Klient = registrovaná firma v systému HlidacFirem.cz (právnická nebo fyzická podnikající osoba vlastnící IČ).

Uživatel = nepodnikající fyzická osoba, která je zaměstnancem Klienta nebo pracuje pro Klienta (u fyzických podnikajících osob je to bráno tak, že název Klienta i Uživatele je stejný. Pro účely Hlídače Firem je počítáno, že Klientem je nazývána osoba „podnikatel“ s IČ, Uživatelem je nazývána stejná osoba, ale považována za nepodnikatele).

Kolik osob může nahlížet do systému?

Při registraci je v systému založen Klient a automaticky také vytvořen jeden uživatel – 1 uživatelský účet. Každý registrovaný Klient má možnost požádat prostřednictvím svého uživatele o vytvoření dalších uživatelských účtů v rámci své firmy.

Jinými slovy – pod jednu firmou (pod jedno IČ) je při registraci automaticky přiřazena jedna osoba (uživatel), ale systém umožňuje dodatečně pod jednu firmu zpřístupnit informace více osobám (vytvořit více uživatelských účtů pod jednu firmu = pod jednoho Klienta je možno přiřadit více Uživatelů).

Pro koho to je?

Hlídač Firem je služba určená pro všechny podnikající subjekty bez rozdílu velikosti a oboru svého podnikání, které mají své obchodní partnery na území České republiky a s těmito partnery obchodují formou bezhotovostních plateb.

Jak to funguje?

PREVENCE:

Uživatel si v systému vytvoří svůj vlastní interní seznam firem (IČ), které chce hlídat a u kterých má zájem dostávat průběžně informace o problémech nebo změnách předchozího stavu. Veškeré informační zprávy jsou zasílány emailem.

Hlídání IČ je zahájeno momentem vložení IČ do funkce „Hlídací pes“. Od tohoto momentu je Uživatel informován o každé změně, která u hlídaného IČ nastane v kterémkoliv z hlídaných rejstříků. Hlídání probíhá po celou dobu, kdy má Uživatel IČ zadáno v Hlídacím psovi. Odstraněním IČ z Hlídacího psa proces hlídání končí.

Seznam hlídaných rejstříků je uveden v sekci Zdroje dat

Počet hlídaných záznamů je pro Klienta omezen podle výše kapacity tarifu, který si Klient zvolil. V případě, že má Klient registrováno více uživatelů, nesmí součet hlídaných záznamů všech uživatelů přesáhnout výši kapacity, kterou má Klient k dispozici v rámci svého tarifu. Pokud by k tomu došlo, musí si Klient svůj tarif navýšit. Přehled tarifů je uveden níže, ceny jednotlivých tarifů a služeb jsou uvedeny v sekci Ceník

V rámci Preventivních služeb mají Uživatelé u placených tarifů Standard také možnost manuálně online vyhledávat firmy (potenciální dlužníky) v Seznamu dlužníků. U tarifu FREE možnost vyhledávat v dlužnících není.

REPRESE:

V případě, kdy má Klient v evidenci pohledávku / pohledávky po lhůtě splatnosti, má možnost takovou pohledávku v systému zveřejnit.

Informace, které zde Klient vloží, mají k dispozici všichni Klienti a jejich uživatelé systému HlidacFirem.cz.

Dále jsou informace automaticky předávány všem velkoobchodním partnerům sdruženým v rámci našeho dceřiného projektu StopStav.cz (www.stopstav.cz).

A aby toho nebylo málo, jednáme s dalšími partnery o možnosti uvolnění dat z Hlídače Firem do dalších rejstříků a systémů, které monitorují neplatiče.

Tímto krokem Klient vytváří na svého dlužníka cílený tlak za vynaložení minimálních nákladů a bez nutnosti předávat dluh k vymáhání.

Klient nese plnou odpovědnost za veškeré informace, které do systému zadal jeho uživatel / jeho uživatelé a souhlasí s právem provozovatele portálu HlidacFirem.cz kdykoliv provést kontrolu správnosti a aktuálnosti zveřejněných dat.

Jaké jsou podmínky pro vstup a využívání služby?

Podmínky registrace:

  • Uživatel musí být aktivní podnikatelský subjekt (musí mít aktivní IČ)
  • online registrace zde
  • prečtení a souhlas s obchodními podmínkami (vysloven při registraci)

Ihned po provedení registrace má Klient prostřednictvím svého uživatele přístup do systému a je mu aktivován tarif FREE. Pokud si při registraci zvolil některý z placených tarifů Standart, budou mu při registraci zaslány platební údaje pro provedení bankovního převodu. Po připsání částky na bankovní účet provozovatele bude Klientovi aktivován tarif dle jeho požadavku.

Kolik to stojí?

Kompletní ceny všech tarifů a služeb jsou k dispozici v ceníku.

Srovnání služeb

Free Tarif FREE Tarify Standard
hlídání firem - IČ ANO, max. 10 záznamů ANO, max. limit dle výše zvoleného tarifu
vyhledávání v Seznamu dlužníků NE ANO
možnost zveřejnění dlužníka / dlužníků ANO ANO
možnost vkladu a úpravy vlastních dlužníků formou importu CSV souboru NE ANO
kontrola zveřejněných dat ANO, namátkově ANO, namátkově
počet uživatelů, kteří mohou mít za Klienta přístup do systému 1 Neomezeně (1 zdarma, další za příplatek)

Tarify – limit pro počet hlídaných záznamů (součet všech uživatelů v rámci jednoho Klienta):

Free Hlídání max. 10 firem
Standard 100 Hlídání max. 100 firem
Standard 300 Hlídání max. 300 firem
Standard 500 Hlídání max. 500 firem
Standard 1000 Hlídání max. 1 000 firem
Standard 5000 Hlídání max. 5 000 firem
Standard 10000 Hlídání max. 10 000 firem
Standard neomezeně Limit není neomezen