Jak to funguje?

Portál Hlídač Firem (HF) monitoruje ekonomické ukazatele a finanční kondici firem působící v ČR. Uživatelé portálu HF mají možnost průběžně sledovat a hlídat stav svých obchodních partnerů a přizpůsobovat tak své další aktivity. Klientem HF se může stát jakýkoliv subjekt, který je vlastníkem IČ v ČR, tzn. kterákoliv právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba (OSVČ), která provede registraci do systému HF

Registrace


Pro využívání služeb HF je nutno se REGISTROVAT. Bez registrace a tím i bez potvrzeného souhlasu se zněním Obchodních podmínek není možno služby Hlídače Firem využívat. Před registrací doporučujeme se velmi důkladně seznámit se zněním Obchodních podmínek i prohlášení k GDPR!

Služby portálu Hlídač Firem jsou rozděleny na 2 kategorie:
 • Prevence
 • Represe

Prevence

Snem každého podnikatele je nedostat se při podnikání do situace, kdy bude nutné vymáhat své peníze. Bohužel ale dřív nebo později taková situace postihne každou firmu. Žádná obrana není 100%, ale v případě využívání preventivních opatření se dá riziko velmi výrazně snížit. 
A právě takové preventivní opatření nabízíme. HF umožňuje průběžně prověřovat nové i stávající zákazníky a na základě získaných informací se následně sami rozhodujete, jak s danou firmou budete spolupracovat.

V rámci prevence HF poskytuje služby:
 • Hlídání vlastních kontaktů - vložte seznam svých obchodních kontaktů (seznam IČ) do sekce Hlídací pes. V případě změny v jakémkoliv sledovaném rejstříku u daného IČ budete obratem informování emailovou zprávou
 • Online vyhledávání v seznamu dlužníků - kdykoliv se online podívejte, zda konkrétní IČ má / nemá záznam v některém z hlídaných rejstříků

Represe

I přes sebelepší preventivní opatření někdy dojde k situaci, kdy některý zákazník své závazky zaplatí pozdě nebo vůbec. Důvodů může být několik, výsledek je vždy stejný - své peníze nemáte. V lepším případě se k nim dostanete se zpožděním, v tom horším už je neuvidíte nikdy. 
Hlídač Firem nabízí možnost vložit zde dluh, který evidujete po splatnosti za svým obchodním partnerem. Vložením dluhu přebíráte za zveřejněný záznam veškerou právní zodpovědnost. U záznamu garantujete, že vložený dluh je kdykoliv v průběhu času aktuální. Je nutno záznam průběžně monitorovat, v případě potřeby aktualizovat a v momentě, kdy je dlužníkem dluh zaplacen, tak je podmínka jej z HF odstranit! 

Dluh vložený do HF se zobrazuje v databázích:
 • Hlídač Firem - přístup do ní mají všichni Uživatelé portálu HF
 • StopStav - dceřiná databáze využívaná uzavřenou skupinou velkoobchodních prodejců
 • CRIF - Credit Czech Bureau - poskytovatel a distributor informací o firmách v ČR 
Díky provázanosti vlastních projektů a zároveň spolupráci se jedním z největších hráčů na trhu s informacemi je Hlídač Firem schopen nabídnout svým Klientům vytvoření adekvátního tlaku na Dlužníka, jehož cílem by mělo být donutit jej k co nejrychlejšímu zaplacení svého závazku.
Tím, že se dluh zobrazí napříč trhem u velkého množství subjektů, firem, bank, telefonních operátorů, nadnárodních korporací, ale i běžných firem nebo živnostníků, je velký předpoklad, že se díky evidenci dluhu v databázi HF Dlužník dostane do problémů při svém dalším běžném provozu. Tento tlak by měl Dlužníka motivovat a donutit jej zaplatit svůj dluh vůči Klientovi HF co nejrychleji. 
Klient se na oplátku souhlasem s Obchodními podmínkami portálu HF zavazuje udržovat všechny dluhy evidované v HF aktuální, má povinnost je v případě potřeby aktualizovat a jakmile dojde úplnému zaplacení, má Klient povinnost dluh z HF odstranit.

Prevence vs. Represe

Hlídač Firem umí také provázat prevenci a represi. Pokud se dohodne více firem např. v rámci stejného oboru podnikání na využívání HF, získají možnost:

 • informovat a upozornit přímou konkurenci na problematického zákazníka - dlužníka
 • zabránit nebo alespoň znepříjemnit dlužníkovi nákup zboží nebo služby u jiného dodavatele po dobu existence dluhu
 • dostat informaci o existujícím dluhu od konkurence a podle toho možnost pružně reagovat

Klientům, kteří projeví pouze zájem o vzájemnou výměnu informací o dluzích mezi sebou a nemají zájem o poskytování informací dále, můžeme nabídnout naši dceřinou službu StopStav - www.stopstav.cz. Podmínky provozu služby StopStav poskytneme na vyžádání.

Tarify

Při registraci si zvolte tarif, který bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám. K dispozici je tarif Free a několik verzí tarifů Standard. Tarif Free je zdarma a poskytuje pouze omezený přístup ke službám HF. Placené tarify se nazývají Standard XXX, kde XXX = číslo, které určuje kapacitu (limit), který má Klient k dispozici pro celkový počet hlídaných záznamů. 

Příklady: 

 • Klient (firma) má pouze 1 Uživatele (pracovníka), který má přístup do HF. Využívá tarif Standard 100 = Tento 1 uživatel má možnost vložit do hlídání max. 100 IČ.
 • Klient (firma) má 2 uživatele (pracovníky), kteří mají přístup do HF. Využívá tarif Standard 100 = Součet všech hlídaných záznamů u obou uživatelů je max. 100.
 • Klient (firma) má 3 uživatele (pracovníky), kteří mají přístup do HF. Využívá tarif Standard 500 = Součet všech hlídaných záznamů u všech tří uživatelů je max. 500.
 • atd.

Tarif Free je zdarma na neomezenou dobu. Tarify Standard je možno předplatit na 1 měsíc nebo na 12 měsíců (1 rok). Při platbě na rok je cena zvýhodněna o 20% oproti platbě měsíčně. 
Tarif je možno před ukončením platnosti prodloužit.
Mezi tarify je možno libovolně přecházet. Podmínky přechodu mezi tarify jsou podrobněji popsány v Obchodních podmínkách, v odstavci 9.

Přístupy 

Ihned po provedení registrace je ZDARMA zřízen 1 uživatelský účet, který má status Správce. Správce má ihned po registraci zpřístupněny všechny funkce HF, které jsou součástí tarifu, zvoleného při registraci. Systém umožňuje zřídit více uživatelských účtů, které jsou určeny pro další pracovníky v rámci stejného Klienta (stejné firmy). Zřízení dalších účtů je placenou službou dle platného ceníku. Další uživatelské účty pro pracovníky Klienta (firmy) zřizuje a následně spravuje Správce, tj. osoba, která provedla registraci Klienta (firmy) do HF a která má u svého účtu povoleny práva Správce.  

Ihned po registraci placeného tarifu Standard jsou služby HF zpřístupněny na první 3 dny v plném rozsahu. Během těchto 3 dní je nutno provést platbu licenčního poplatku dle pokynů, které jsou doručeny v průběhu registrace. Pokud k tomu v termínu nedojde, je Klientovi přístup do HF zablokován.

Apelujeme na Správce u nově zaregistrovaných Klientů, kteří si zaregistrovali některý z placených tarifů Standard a kteří mají zájem o zpřístupnění služeb HF dalším pracovníkům ve firmě, aby po registraci firmy postupovali následovně:

 • nejprve proveďte platbu licenčního poplatku za tarif
 • vyčkejte, než bude platba zaevidována provozovatelem HF. Poté obdržíte fakturu na zaplacenou částku a v systému v sekci "Prodloužení služby" uvidíte upravenou platnost tarifu na celé zvolené období (po registraci je platnost 3 dny, po zaevidování platby je platnost prodloužena na celý rok, resp. měsíc - dle Vaší volby)
 • jakmile budete mít prodlouženou platnost tarifu, může Správce začít vytvářet nové uživatelské účty pro své spolupracovníky

Prosíme Správce, aby nevytvářeli nové uživatelské účty před zaplacením licenčního poplatku a před zaevidováním platnosti zaplacené licence! .

Další informace 

Souhrn odpovědí na nejčastější dotazy najdete v sekci FAQ.
Před registrací důrazně doporučujeme seznámit se s Obchodními podmínkami.
Pokud máte po prostudování FAQ a Obchodních podmínek další dotazy, jsme Vám k dispozici na emailu nebo čísle uvedeném v sekci Kontakt


Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.