Jak to funguje?

Co je Hlídač firem?
Při registraci je v systému založen Klient a automaticky také vytvořen jeden uživatel – 1 uživatelský účet. Každý registrovaný Klient má možnost požádat prostřednictvím svého uživatele o vytvoření dalších uživatelských účtů v rámci své firmy. Jinými slovy – pod jednu firmou (pod jedno IČ) je při registraci automaticky přiřazena jedna osoba (uživatel), ale systém umožňuje dodatečně pod jednu firmu zpřístupnit informace více osobám (vytvořit více uživatelských účtů pod jednu firmu = pod jednoho Klienta je možno přiřadit více Uživatelů).
Při registraci je v systému založen Klient a automaticky také vytvořen jeden uživatel – 1 uživatelský účet. Každý registrovaný Klient má možnost požádat prostřednictvím svého uživatele o vytvoření dalších uživatelských účtů v rámci své firmy. Jinými slovy – pod jednu firmou (pod jedno IČ) je při registraci automaticky přiřazena jedna osoba (uživatel), ale systém umožňuje dodatečně pod jednu firmu zpřístupnit informace více osobám (vytvořit více uživatelských účtů pod jednu firmu = pod jednoho Klienta je možno přiřadit více Uživatelů).
Při registraci je v systému založen Klient a automaticky také vytvořen jeden uživatel – 1 uživatelský účet. Každý registrovaný Klient má možnost požádat prostřednictvím svého uživatele o vytvoření dalších uživatelských účtů v rámci své firmy. Jinými slovy – pod jednu firmou (pod jedno IČ) je při registraci automaticky přiřazena jedna osoba (uživatel), ale systém umožňuje dodatečně pod jednu firmu zpřístupnit informace více osobám (vytvořit více uživatelských účtů pod jednu firmu = pod jednoho Klienta je možno přiřadit více Uživatelů).

Příběh Hlídače

Nespadli jsme z čistého nebe. Prošli jsme si bolestnou zkušeností z vlastního podnikání, které takřka udusily nedobytné pohledávky. Právě tehdy, v roce 2010, se zrodila myšlenka zřízení služby, která by ostatním firmám i živnostníkům pomáhala předcházet podobným situacím.